پنکه بدون پره

این پنکه جدید به نام Dyson Fann بدون داشتن پره و با استفاده از تکنولوژی جدید هوا را به درون میکشد .سپس به جلو میوزد … بی خطر، شیک و زیبا.

1 300x230 اختراعات جالب و زیبا


خمیرداندان دوطرفه

برای همسرانی که همیشه غر میزنن چرا خمیردندون رو از سرش فشار میدی!


21 300x206 اختراعات جالب و زیبا


USBبی انتها


3 251x300 اختراعات جالب و زیبانگهدارنده بطری

با این وسیله ساده میتوانید ۶ بطری را به راحتی حمل کنید.

4 300x185 اختراعات جالب و زیباگلدان ریلی

5 300x218 اختراعات جالب و زیباInnovative Sewing Needle

سوزن خیاطی ..بدون  نیاز به آب دهن و تنگ کردن چشم!

با کمی فشار باز میشود ونخ را عبور میدهند.


6 255x300 اختراعات جالب و زیبا


مسواکی که خودش خبر دار می ایستد!

91 300x266 اختراعات جالب و زیبا


81 300x200 اختراعات جالب و زیبا


8 300x200 اختراعات جالب و زیبا