نیکلاس آرنت یک نقاش روسی ساکن آلمان است.بوم نقاشی او خیابان ها می باشد.تصاویر زیر بخشی از هنرهای خلاقانه او در خیابان ها می باشد