پرداخت آسان قبض جریمه

تنهاییم به جایی رسیده که میخوام برم تو برنامه دیوار به مزایدش بزارم. #واقعيت. (ساکورا)
پرداخت اینترنتی قبض جریمه

پرداخت قبض جریمه بانک ملی
من سرم درد میکند برای “دعواهایی” که با هم “نکردیم”
لعنتی ، چقدر مهربان رفتی !

پرداخت آنلاین قبض جریمه
هيچ حواسم نبود، دو فنجان ريختم...


داستان شش كلمه اى از "آليستر دانيل" برنده جايزه بهترين داستان خيلى كوتاه جهان
قبض جریمه