قبض جریمه
گاهی شعر سراغم را میگیرد ؛

گاهـــــی ...

هوای تو !

فرقی نمیکند . . . .

هر دو

ختم میشوند به دلتنگی من !!
قبض جریمه آنلاین
پرسیدم: محبت را کیست لایق؟ پاسخ آمد: او که یادت میکند در هر دقایق!
پرداخت اینترنتی قبوض جریمه

پرداخت آنلاین قبض جریمه

قبوض جریمه
هستند بعد از تو جایگزین برای تو، فقط کمی طول میکشد، شاید به اندازه یک عمر...!
پرداخت قبض جریمه همیشه آغاز راه دشوار است ، عقاب در آغاز پر کشیدن ، پر میریزد ولی در اوج حتی از بال زدن هم بی نیاز است
پرداخت آسان قبض جریمه

پرداخت قبض جریمه
تشویق ها، رویاها، آه ها، آرزوها و اشكها از همراهان جدایی ناپذیر عشق اند. * ویلیام شکسپیر *
سایت پرداخت قبض جریمه
صدبار قسم خوردم نامت رابرزبان نیاورم

اما افسوس قسمم نام توبود
پرداخت اینترنتی قبض جریمه

پرداخت قبض جریمه از طریق ایتور
دنیا” ، بازی‌هایت را سرم در آوردی… گرفتنی‌ها را گرفتی‌… دادنی‌ها را ” ندادی “… حسرت‌ها را کاشتی… زخم‌ها را زدی … دیگر بس است… چیزی نمانده … بگذار آسوده بخوابم … محتاج یک خواب بی‌ بیدارم
پرداخت قبض جریمه بانک ملی
بانو !
فرهاد نیستم
کوه بِکَنَم
ظرف‌ها را که می‌شویَم٬
یعنی دوستت دارم !!
سرویس پرداخت قبض جریمه ایتور

سایت ایتور