کارت شارژ ایرانسل

فروشگاه اینترنتی شارژ ایرانسل Etore
مادر.....
روسری ات را بردار....
تا ببینم بر شبِ موهایت چند زمستان برف نشسته است....
تا من به بهار رسیده ام …#واقعیت
خرید اینترنتی شارژ ایرانسل
قهر که می کنی

بی حواس ترین آدم روی زمین می شوم

آنقدر که دست نوشته هایم را توی یخچال پیدا می کنم

بشقاب غذای دست نخورده ام را در کتابخانه . . .

#عاشقانه #عاشقانه #عاشقانه

خرید اینترنتی کارت شارژ ایرانسل

شارژ ایرانسل
مـن . . .
مـرا که میشناسـی !
کسـی شبیه هیچکَـــس ، ،
کمــی لا به لای نوشته هایم بگردی ، پیـدایم مـی کنی. . ،،
مهـربان ، صبـور ، کمی هم بهـانه گیر . . !!
اگر نوشته هایم را بیابی ،
مــن همان حــوالی ام. . . . .#واقعیت #دلنوشته #MiNa #کپی_ممنــوع
خرید شارژ ایرانسل هرکس جای من بود ، می بُرید

اما من هنوز می دوزم ، چشم امید به راه
خرید کارت شارژ ایرانسل از سایت ایتور

خرید کارت شارژ ایرانسل

پروردگـــــ ـارا...

تورابه تمام عالـــ ــم سوگند

آنگاه که عاشقی درتاریکی شبــــــــ

به یاد عاشقی اشکـــــــــ میریزد...

کمی نگاهش کن.....

:(
فروشگاه اینترنتی شارژ ایرانسل
.
همـــــــــــه میگویند:
جریـــــــــان چه بود که او رفـــــــــــــــــــت ؟

آهای جماعت

جریان ایـــــــــن بود:

او بریــــــــــــــــــــــد...

و مــــــن نتوانستم بــــــــــــــــــــــدوزم......

همه ی قصه همین بود

😔😔😔😔😔
خرید شارژ ایرانسل از طریق سایت ایتور

خرید شارژ ایرانسل
اولين بارى كه يكى بهم گفت دوستت دارم گريه ام گرفت.الان كسى بهم ميگه دوستت دارم خنده ام ميگيرد.😏
#واقعیت-تلخ
فروشگاه کارت شارژ ایرانسل
به روزگار گفتم:چرا رو چرخ و فلک تو،بعضیا بالاترن.....
بعضیا پایین؟...
لبخند زد و گفت:نگران نباش....
می چرخه.....

سایت ایتور