خرید شارژ رایتل

خرید اینترنتی کارت شارژ رایتل
☜☜✔️رفـــــــــﺖْ؟ خـــــبـْـــــــ ﺑِـــــﺪﺭَکـــــ••••
•••⇜ ﻓَــــــــقـــطـ
ﺑِــــهـــش ﺑِـــگـــیــــــد

☜☜کــــاری میــــکـــنم کــــه
✘ﻫَـــر لــحــــظــــه ●●●
✔️ حــــســـرت کــســــی رﻮُ بــخـــﻮُره
کــه
کــنــارﻣِــه

#فازسنگین
یه بار از جیب بابام پول برداشتم مامانم فهمید انقدر کتکم زد که بابام اومد گفت خانوم زیاد نزن، زنده میخوامش
#طنز
خرید اینترنتی شارژ رایتل از ایتور

کارت شارژ رایتل

خرید آنلاین شارژ رایتل
گـاهـى …

دلـت بـه راه نیسـت !

ولـى سـر بـه راهـى …

خـودت را میـزنـى بـه آن راه و میـروى …

و همـه ، چـه خـوش بـاورانـه فکـر میکننـد …

کـه تــــو روبـراهـى . . !


#رِضـ...ـآ #واقعیت
افوض امری الی الله
پروردگارا...
کارم رابه تو میسپارم.
این یعنی نهایت توکل واحترام به حکمت خداوند.

شبتون بهشت
رایتل

شارژ رایتل

خرید آنلاین کارت شارژ رایتل
خرید شارژ رایتل امروز ناهار آبگوشت داشتیم
طبق معمول منو و داداشم سر استخون قلم، دعوامون شد! .. مامان از تو آشپزخونه داد میزنه:
چتونه خونه رو گذاشتید رو سرتون
مگه شما سگید که بر استخون دعوا میکنید؟
صد بار گفتم استخونا برا باباتونه 😐
صد گِره داری به گيسو

يك گِره در روسری

من چگونه وا كنم

اين يكصد و يك بخت را ...؟
فروشگاه شارژ رایتل

خرید اینترنتی شارژ رایتل
یک دنیا ارادت
یک جام شفق
تقدیم به دوستانی
که بهانه مهر
و سر آمد عشقند
و همیشه....
همراهان لحظه هایم هستند....

#سلام_دوستان_صبحتون_زیبا
تــو آییـنه بِـه خُـودَمـ گُـفـتـَم...
نـگـَـران نَبـاش تــا هَمــو داریــم...
بـِه بـَـقــیـِه کـاری نـَـداریــم...:)#YaS
فروشگاه شارژ رایتل ایتور