زن به شوهر: من احمق بودم که باهات ازدواج کردم! مرد: عزیزم چرا عصبانی می شی! خب من هم عاشقت بودم اینو نفهمیدم !!

سهم من خانه ای اجاره ای در قلب توست ! و هر روز ... ترس از ریختن وسایلم در کوچه ها !

پرداخت قبض همراه اول

90% منگل هاي دنيا اس ام اس رو با انگشت شصت راستشون مي خونن . 
.‏ ‏
.‏ ‏
.‏ ‏
نه ! ديگه دير شده ! انگشتت رو بر ندار طریقه و نحوه پرداخت قبض همراه اول هرگز از بی کسی خویش مرنج! هرگز از دوری این راه مگو و از این فاصله که میان من وتوست و هر انگه که دلت تنگ من است بهترین شعر مرا قاب کن و پشت نگاهت بگذار تا که تنهاییت از دیدن من جا بخورد! و بداند که دل من با توست و همین نزدیکی ست

پرداخت آسان قبض همراه اول با سایت etore.ir

دقت کردین ما ایرانیا وقتی بچه هستیم میگن بچه است، نمیفهمه وقتی نوجوان هستیم میگن نوجوانه، نمیفهمه وقتی جوان هستیم میگن جوون و خامه، نمیفهمه وقتی بزرگ میشیم میگن داره پیر میشه، نمیفهمه وقتی هم پیر هستیم میگن پیره، حالیش نیست، نمیفهمه فقط وقتی میمیریم میان سر قبرمون و میگن عجب انسان فهمیده ای بود پرداخت قبض همراه اول به صورت آنلاین خورشید را در آغوش گرفته ای پاهایت را به بوسه دریا سپرده ای موهایت را به دست نسیم چه خوش غیرتـــــــم من !

پرداخت اینترنتی قبض همراه اول

نمی دانــم … چــرا بیــن ایــن همــه آدم پــیــله کــرده امــ بــه تــو … شــاید فــقط با تــو پــروانــه می شـــوم … سرویس پرداخت قبض همراه اول سایت ایتور تو + خاطراتـت + چـشـمانـت + دسـتانـت + لـبـخندت + اشـکـت …. چـــنــدنــفـــر بـــه یــک نـــفــــر؟!

روش آسان پرداخت قبض همراه اول

دلى که اندوه دارد نیاز به شانه دارد نه نصیحت… کاش همه این را مى فهمیدند….! پرداخت قبض همراه اول مدتـــهاســـت دلـــم شـــروعــی تـــازه میخــــــواهــد تــو بیـــــــا مــــــرا دوبـــــاره آغـــــــاز کـــن…

قصه ی عشق وزندگی این است: پرسه در کوچه های تکراری شعرهایی برای ننوشتن خوابگاهی برای بیداری....!!!!

مرد اولی: امان از دست این زنها!؟ زنم تمام دارائیمو برداشت و رفت! دومی: خوش به حالت! زن من تمام دارائی مو برداشت و نرفت !!