مثل کبریت، حالتی "غریب"دارم! انگار که میدانم ساخته شده ام تا: "بسوزم"

کاش میشد، بچگی را زنده کرد. کودکی شد، کودکانه گریه کرد. شعر "قهر قهر تا قیامت"را سرود آن قیامت، که دمی بیش نبود فاصله با کودکی هامان چه کرد؟! کاش میشد، بچگانه خنده کرد.

هر وقت دیدی تنها شدی بدون خدا همه رو بیرون کرده تا خودت باشی و خودش...

هواخواهِ توام جانا و می‌دانم که می‌دانی که هم نادیده می‌بینی و هم ننوشته می‌خوانی

پیامبر اعظم (ص) میفرمایند: اَحب عبادِ الله اِلی الله أنفعهم لِعباده. از جمله بندگان آن کس پیش خدا محبوبتر است که برای بندگان سودمندتر است. **التماس دعا**

آدمهایِ تمام شده رادیگر از نو شروع نکن نه آنها مثل قبل خواهند بود نه تو.... نه حتی رابطه تان

بعضی هارا هرچقدر هم بخوانی خسته نمیشوی بعضی هارا هرچقدرهم گوش دهی عادت نمیشوند!!!
متن زیبا
متن زیبا بعضی ها هم هر چقدر تکرار شوند باز بِکرندودست نخورده اما فقط بعضی ها...!!!

بعضی ادما بارون رو حس می کنن... و بعضیا فقط خیس میشن...

آدم ها می توانند آدم ها را دوست داشته باشند...... به شرطی که آدمها؛ بعد از دوست داشته شدن، "آدم" بمانند...!!!!

زندگی خالی نیست مهربانی هست، سیب هست، ایمان هست آری تا شقایق هست زندگی باید کرد سهراب سپهری

سلامتی عشق (مادر) که هزار بار دلشو میشکونی ولی وقتی بعد از مدتی صداش می کنی میگه :جاااانم مامان...!!!

وقتی ادم های کوچک رو برای خودمون خیلی بزرگ کنیم هم اونهارو به اشتباه میندازیم هم خودمون رو..
متن های زیبا
متن های زیبا

سر خوش آن لحظه که از دوست سلامی برسد. بی خبر باشی و از دورپیامی برسد. در دفتر عشق زنده نگه داشته ام یاد تورا. زخدامیطلبم زندگی شاد تورا.

میخهایی در دیوار استوارتر باقی می مانند که ضربات دقیق تر و محکمتری را تحمل کرده باشند...

خدایا واقعا شرمنده ام با اینکه میدونستم خیلی بهم نزدیکی با اینکه میدونستم آماده ای تا از تو درخواست کنم و تو اجابت ولی من درخواست هام رو پیش هر کسی بردم بجز خودت ولی تو بازم اجابت کردی ممنونتم