هیچوقت نگران فردایت نباش
خدای دیروز و امروزت، فردا هم هست
ما اولین دفعه است که تجربه ی بندگی داریم ولی او قرن هاست که خداست.
فرداهایت قشنگ...
*ghazaleh*

از صداى گذر آب چنان مى فهمم، تندتر از آب روان، عمرمان مى گذرد، زندگى را نفسى ارزش غم خوردن نىست، آنقدر سىر بخند که ندانى غم چىست.

صبورانه در انتظار زمان بمان چرا که هر چیز در زمان خودش رخ میدهد
باغبان اگر باغش را غرق آب هم کند، درختان خارج از فصل خود میوه نمیدهند >

میگذره خوب روزامون، فقط سر توئه رو زانوم
اگه ساعتامونم جا موند میره ثانیه با تو آروم
با هم داریم هر چی که میخواستیم، دورمون پتو لباس نیس
با تو نشده این چشام خیس، چون که جز خوبی توی نگات نیس

کسی که می گوید برایت میمیرم دروغگویی بیش نیست،
صداقت را آن می کند که می گوید برایت زندگی میکنم!!!

پس از مرگم تو ای زیبا نگارم
بیا با جمع خوبان بر مزارم
سرت خم کن به قبرم بوسه ای زن
که من درزیر قبر هم چشم انتظارم

خدایا دراین دنیا عاشق هرکسی شدم سهمم ازاون جدایی ونرسیدن بود. حال که عاشق تو شدم بهت میرسم یانه؟

دیشب خدا را دیدم
میگریست
من نیز گریستم
هر دو یک درد شدیم
آدم ها....

مادر
تو را دوست دارم، چون آب روان...
سرم را نه ظلم می تواند خم کند،
نه مرگ،
نه ترس،
سرم فقط برای بوسیدن دست های تو خم می شود مادرم...