زمستان اگر بیایی...... تابستان میشود گردنت...! آفتاب میشود و عمود میتابد بر مماس ِ لب هایم......! یا محول الحول والاحوال میشود هر ثانیه...... یا مقلب القلوب میشود هر لبخند......

جمله ی عاشقانه

صدای خنده های مردانه ات بهترین موسیقی دنیاست حتی از دور هم احساس میشود همسرم بخند خنده هایت درد دوریت را عجیب تسکین میدهد...

اس ام اس عاشقانه

چون دیگران زدل نروی گر روی ز چشم کاندر میان جانی و ازدیده در حجیب

جملات عاشقانه زیبا

فقط که زخم ها نیستند... گاهی کسی چنان نرم به تنت دست میکشد که جایش تا ابد روی تنت میماند!!

اس ام اس زیبای عاشقانه

بدم میاد از این بی خبر قضاوت کردنا! بدم میاد از این بی خبر حرف زدنا! بدم میاد از این بی خبر رفتار کردنا! بدم میادازاین بی خبر رفتنایی که آدمو آتیش میزنه!

جملات زیبا

روزی با خودم فکرکردم اگر او را با غریبه ای ببینم شهر را به آتش میکشم ولی امروز حاظر نیستم کبریتی روشن کنم تا ببینم او کجاست!!!

متن های زیبا

قصه از حنجره ایست که گره خورده به بغض، یک طرف خاطره ها یک طرف فاصله ها. در همه آوازها حرف آخر زیباست حرف من دیدن پرواز تو درعفریادهاست..