حظه ها میگذرن و تو نیستی اینجا
من دارم پیر میشم وتو نیستی اینجا
زندگی زیر یه سقف با عکس ونامه
نیستی و خاطره هات هنوز باهامه


پیامک های عاشقانه

آهای نفرسوم:
لا اقل توباورش نکن
روزگاری من هم نیمه گمشده اش بودم
که ازشدت سادگی ام باز هم گم شدم


جملات عاشقانه

سخته عاشق باشی ولی هیچکی ندونه
اشکاتو زودی پاک کنی کسی نفهمه
سخته دوسش داشته باشی ولی ندونه
سخته نگاهش بکنی اما نخونه
وای که چه سخته


اس ام اس های عاشقانه
عشق یعنی ان نخستین حرفها عشق یعنی درمیان برفها عشق یعنی یاد ان نخست عشق یعنی هرچه دران یادتوست
متن های عاشقانه
مادرم را هیچوقت ندیدم که پرواز کند؛ زیرا به پایش من را بسته بود؛ پدرم را و همه ی زندگیش را...
جملات زیبای عاشقانه

زمان نمی گذرد
عقربه ها، هم مرا به بازی گرفته اند
ثانیه های رسیدنت هرچه میگذرد دورتر و دورتر می شود
برگرد
من و تو با هم می توانیم حریف عقربه ها شویم


عاشقانه ها

تو باید غرق شی درمن
بفهمی کی دلش دریاست....