همیشه عادت کرده ایم برای تماشای حیوانات وحشی به باغ وحش برویم و حیوانات اسیر شده در قفس ها را در حالتی افسرده تماشا کنیم اما در پارک هاربین که در سال 1926 افتتاح شده است و شمار ببرهای آن به 700 میرسد به تازگی طرحی پیاده شده است که در آن انسان ها در قفس قرار میگیرند و به دیدن حیوانات وحشی و آزاد می روند .